Voetbalvereniging B.N.C.

Finsterwolde

Anno 1940

Oliebollenactie 2016

 

Beste vrijwilligers,

 

Via deze weg wil voetbalvereniging B.N.C. haar vrijwilligers wederom enorm bedanken voor hun inzet tijdens de oliebollenactie van 29 en 30 december.

Wij kunnen stellen dat deze actie wederom een groot succes is geweest voor de vereniging.

 

Na de afgelopen jaren altijd een zeer positief dankwoord te hebben geschreven mag het dit jaar ook wel met een kritische noot.

Voor aanvang bleek het dit jaar namelijk een stuk lastiger alle vrijwilligers bijeen te krijgen. Het was dan voor velen ook een normale werkdag, maar er zijn ook altijd mensen die eventueel wel kunnen maar waar het een kwestie is van prioriteiten stellen en met name de term ‘zin’ hebben in.

Waar het de dinsdagavond voor aanvang nog kritiek was of wij deze actie dit jaar wel weer voort konden zetten, is het toch weer gelukt en wel met groot succes.

De echte B.N.C.-er die kon die was er. Een geweldig team van vrijwilligers stond toch weer op en heeft het toch maar weer geflikt.

 

Wij zullen dit jaar niet iedereen persoonlijk bij naam gaan noemen, want misschien waren er dit jaar

uiteindelijk wel meer vrijwilligers dan voorgaande jaren.

Dat verdiend een pluim!

 

De oliebollenactie bleek weer een gezellige en leuke aangelegenheid. De vereniging heeft dit soort acties simpelweg nodig als inkomstenbron, om voor de leden en jeugdleden leuke dingen te organiseren en natuurlijk zaken/materialen beschikbaar te stellen.

Vergeet niet dat dit soort acties bijdragen aan het bestaan van een vereniging en daar komt bij dat dergelijke acties alleen mogelijk zijn met de hulp en inzet van zoveel mogelijk mensen.

 

Vrijwilligers ontzettend bedankt en tot volgend jaar.

 

Voetbalvereniging B.N.C.,

Het Bestuur

 

Hermann Kerbof

H.J. Siemonsstraat 50

9684 CT Finsterwolde

Telefoon: 0597 333 806

Kort in gesprek met Gerrie Drent, die het nieuwe seizoen als hoofdtrainer aan de slag gaat bij vijfdeklasser BNC.

door Gert Meulman

Gerrie, het nieuwe seizoen ga je aan de slag bij BNC, wat weet je van deze club?

BNC heeft een mooi verleden met spelen op hoog niveau, veel mannelijke wedstrijden waarbij het publiek vaak genoot van de inzet gecombineerd met ook aantrekkelijk voetbal. BNC leeft nog, een trouwe schare fans en BNC probeert de jeugd goed op te leiden, vanaf aankomend seizoen, in samenwerking met Thos, middels de SJO BTC.

 

Wat heeft je doen besluiten om bij BNC aan de slag te gaan?

Ik ben door BNC gevraagd, ik voldeed aan het profiel en het gevoel is goed. Neem daarbij mee dat ik vind dat mijn spelersgroep goed is en dat ik in Finsterwolde woon en daarmee is voor mij aan voorwaarden voldaan voor een fijne toekomst.

 

BNC speelt op dit moment in de vijfde klasse, ben je bekend met deze klasse?

Ik ben in zoverre bekend dat ik met Nieuweschans ook in de vijfde klasse heb gespeeld en dat ik veel ploegen in het algemeen volg. Voetballen alleen is niet voldoende voor resultaten in de vijfde klasse. Mijn ploeg heeft wanneer het compleet blijft de juiste combi in huis om iets aan zichzelf te kunnen laten zien en uiteraard aan onze supporters.

 

Wat zijn je doelen voor het komende seizoen, wat zou je willen bereiken met deze groep?

Ons eerste doel is zorgen voor aantallen op het trainingsveld. Samen kunnen wij veel maar de basis word gelegd op het trainingsveld. Als dit doel wordt behaald zullen wij samen bespreken wat het volgende doel wordt. Ik heb er zin aan!

Voetbalvereniging BNC

(Bravery - Nova Zembla - Combinatie)

Klinkerweg 135 - 9684 AC Finsterwolde

Tel: 0597-331634

                                                  Email:

© 1940 - 2017 v.v. B.N.C

Dit is de officiële website van Voetbalvereniging B.N.C. te Finsterwolde